INTRO PLUS Tomasz Rusinowski

Usługi w zakresie systemów automatyki budynkowej BAS, systemów zarządzania budynkiem BMS, automatyki domów HMS:

- Konsulting i doradztwo w zakresie systemów i rozwiązań.
- Koncepcje projektowe, projekty przetargowe, wykonawcze, dokumentacja powykonawcza.
- Nadzór nad przebiegiem procesu projektowego, instalacji oraz uruchomienia systemu.

Kontakt:

tel.: +48 662-075-607

email: tomasz.rusinowski@introplus.pl